Resevillkor

Islandias regler fr paketresor

Bokning och betalning Boka din resa hos Islandia eller hos din resebyr. Du fr d en bekrftelse och inbetalningskort fr anmlningsavgiften p 1500:-, som kan betalas med postgiro eller bankgiro.

Avbestllningsskydd kostar395:-och gller vid avbokning p.g.a. sjukdom eller olycksfall fram till avresa mot lkarintyg och gller endast fr familjemedlemmar som r skrivna p samma adress. Sjlvrisk 395:-.

Slutfaktura skickas ca 6 veckor fre avresa. Nr fakturan r betald skickas frdhandlingarna hem till dig.

OBS! Resefrskring ingr ej.V.g. sg till vid bokningen om du nskar teckna en sdan. Vi sljer Goudas frskringar.

Srskilda villkor gller vid gruppbokning av 8 personer eller fler >>

SVENSKA RESEBYRFRENINGENS VILLKOR FR PAKETRESOR
Fljande villkor reglerar avtalsfrhllandet mellan researrangr, som r medlem i Svenska Resebyrfreningen (i det fljande arrangren), och resenr vid kp av paketresa. Utver dessa villkor kan arrangren ven uppstlla kompletterande villkor.

1. Inledande bestmmelser
1.1 Vad r en paketresa?
1.1.1. Med paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal trffas och som bestr av
- transport och
- inkvartering eller
- ngon av dessa tjnster i kombination med ngon turisttjnst som utgr en inte ovsentlig del av arrangemanget och som inte r direkt knuten till transport eller inkvartering
1.1.2. Hrutver r det ett villkor, att arrangemanget varar mer n 24 timmar eller inbegriper vernattning samt sljs eller marknadsfrs fr ett gemensamt pris eller fr skilda priser som r knutna till varandra.

1.2 Resenrens allmnna skyldigheter
1.2.1. Resenren ansvarar fr att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och vriga dokument som r ndvndiga fr resans genomfrande samt, om frhllandena krver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenren ska fr samtliga i paketresan ingende flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenren ska rtta sig efter de ordningsbestmmelser som freskrivs av arrangren eller som gller fr de tjnster som ingr i paketresan ssom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenren ska alltid upptrda s att medresenrerna inte blir besvrade. Grova vertrdelser kan leda till att resenren av arrangren eller av dennes representant avvisas frn vidare deltagande i resan.
Resenren fr i sdana fall sjlv ombesrja hemtransport samt bra de kostnader som uppkommer i samband hrmed.
1.2.5. Resenren ska vid avtalets ingende upplysa arrangren om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utlndskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, fr att arrangren ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangrens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gller endast i frhllande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenren ska omgende efter mottagandet noga g genom bekrftelse, biljetter och vriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna verensstmmer med vad som avtalats och att samtliga namn r stavade p samma stt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgende meddelas arrangren.
1.2.7. Resenren ska omgende meddela arrangren eventuella ndringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse fr arrangrens mjligheter att kontakta resenren.
1.2.8 Resenren ska flja eventuella av arrangren angivna regler fr terbekrftelse av flygningar, som ingr i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underltelse att terbekrfta medfr att berrda flygbolag har rtt att disponera de reserverade platserna, och att resenren sledes kan frlora rtten att utnyttja resterande flygningar.
1.2.9. Resenren ska lpande hlla sig uppdaterad om avreseplatser och avgngstider, t.ex. genom att omgende efter ankomst till en flygplats uppska informationsskrmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgng flyget avgr ifrn. Dessa uppgifter ndras ofta, vilket ligger utanfr arrangrens kontroll.
1.2.10. Har resenren inte iakttagit ovanstende skyldigheter, kan han/hon inte framstlla krav med verkan mot arrangren, frmedlare eller underleverantr till paketresan fr de fljdverkningar som resenrens underltenhet att flja dessa skyldigheter medfr.
1.2.11. Huvudresenr r den person som bokar resan och drmed ingr avtal med arrangren.Huvudresenren r betalningsansvarig fr hela bokningen. Alla ndringar och eventuell avbestllning ska gras av huvudresenren. terbetalning vid avbestllning sker till huvudresenren. Huvudresenren ansvarar fr att frse arrangren med korrekta kontaktuppgifter s att han kan ns av viktiga meddelanden. Huvudresenren ansvarar fr att vidarebefordra viktig information till vriga resenrer.

1.3. Pris och avtalade tjnster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingr i avtalet. Uppgifterna r bindande fr arrangren, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har frbehllit sig rtten att gra ndringar och resenren har ftt information om sdana ndringar innan avtalet ings.
1.3.2. Resenren ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgr av avtalet. Arrangren har rtt att ta ut en frsta delbetalning i samband med att avtalet trffas (anmlningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingende, ska resterande belopp betalas vid av arrangren angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges p sdant stt att hela resans pris tydligt framgr. Det ska omfatta alla i avtalet ingende tjnster samt obligatoriska tillgg, skatter och avgifter.
1.3.4. P destinationsorten kan det frekomma krav p flygplatsavgifter, intrdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte r mjligt att ta betalt fr nr avtalet ings, d dessa beror p lokala regler eller p att extra tjnster utnyttjas som inte ingr i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgr, r resans pris baserat p inkvartering i delat dubbelrum. nskas inkvartering fr endast en person har arrangren rtt att ta ut tillgg fr enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingende eller om det sker som en konsekvens av en efterfljande ofrutsedd hndelse, t.ex. att medresenr blir sjuk. Eventuellt krav p enkelrumstillgg kommer att faktureras resenren omedelbart efter att arrangren ftt information om eller p annat stt konstaterat ndringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingr i avtalet endast om dessa slts eller marknadsfrts tillsammans med huvudarrangemanget fr ett gemensamt pris eller fr skilda priser som r knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella srskilda tjnster/prestationer p resenrens begran ingr i avtalet endast om dessa uttryckligen bekrftats av arrangren.
1.3.8. Om det fr en paketresa uppstlls ett krav p ett minsta deltagarantal fr att resan ska genomfras, ska det av arrangrens marknadsfringsmaterial framg hur mnga deltagare som krvs fr att resan ska genomfras samt den tidpunkt nr resenren senast ska ha ftt information om att resan inte blir av. Uppns inte det minsta antal deltagare, som krvs fr att resan ska genomfras, har arrangren rtt att stlla in resan. Resenren har i sdana fall inte rtt till skadestnd.
1.3.9. Arrangren ska innan avtalet ings upplysa resenren om pass- och visumkrav samt sdana hlsobestmmelser som blir tillmpliga under resan.
1.3.10. Arrangrens skyldighet att informera om vad som gller ifrga om pass och visum, gller endast fr medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrdet (EES). r inte resenren medborgare i en sdan stat, ansvarar resenren sjlv fr att ta reda p vad som gller i frga om pass och visum.
1.3.11. Arrangren ska innan avtalet ings ge resenren upplysningar om mjligheten att teckna resefrskring och/eller eventuell avbestllningsfrskring/skydd. Om arrangren erbjuder avbestllningsfrskring/skydd och resenren nskar teckna sdan via arrangren, mste resenren upplysa arrangren om detta senast nr avtal om kp av paketresa ings. Avbestllningsfrskring/skydd kan inte lggas till i efterhand.

1.4. Avtalets ingende
1.4.1. Avtalet blir bindande fr parterna, nr arrangren skriftligen har bekrftat resenrens bestllning. Arrangren ska bekrfta resenrens bestllning utan drjsml.
1.4.2. Arrangren kan dock i stllet bestmma att avtalet blir bindande fr parterna nr arrangren skriftligen har bekrftat resenrens bestllning och resenren inom avtalad tid betalat anmlningsavgift eller, om ngon anmlningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangrens anvisningar. Sdan bestmmelse ska tydligt framg av arrangrens villkor.
1.4.3. Erlgger resenren inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangren rtt att hva avtalet. Vid en sdan hvning har arrangren rtt till betalning av det belopp som resenren skulle ha betalat, om resenren hade avbestllt resan i enlighet med arrangrens avbestllningsvillkor.

2. ndring av avtalet
2.1. Prisndringar
2.1.1. Intrffar kostnadskningar fr arrangren efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande fr parterna, fr arrangren hja priset fr resan med ett belopp som motsvarar kostnadskningarna om dessa beror p:
- ndringar i transportkostnader, inbegripet brnslepriser,
- ndringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter fr vissa tjnster, ssom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
- ndringar i valutakurser, som anvnds vid berkning av priset fr paketresan.
2.1.2. I sdana fall fr priset hjas med ett belopp som motsvarar resenrens andel av den kostnadskning som arrangren drabbas av fr genomfrandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan kar med 100 kronor fr varje resenr fr priset hjas med samma belopp.
2.1.3. Rtt till prishjning enligt ovan freligger endast om kostnadskningen verstiger 100 kr.
2.1.4. Priset fr inte hjas under de sista 20 dagarna fre den avtalade avresedagen. Arrangren ska s snart som mjligt underrtta resenren om prisndringarna.
2.1.5. Resans pris ska p motsvarande stt snkas, om arrangrens kostnader minskar tidigare n 20 dagar fre den avtalade avresedagen, av samma skl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset snkas endast om kostnadsminskningen verstiger 100 kr.

2.2. verltelse av paketresa
2.2.1. Resenren har rtt att verlta resan till annan person. Det r dock en frutsttning att den som paketresan verlts till, uppfyller de av arrangren, vid avtalets ingende, angivna ndvndiga villkoren och kraven fr deltagande i paketresan. Rtten att verlta resan kan helt eller delvis begrnsas av arrangren, om en verltelse inte r mjlig p grund av villkor som uppstlls av underleverantr. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte fr verltas, innebr en verltelse av paketresan att resenren inte fr ngon terbetalning fr flygbiljetten och att den, som resan verlts till, mste kpa en ny flygbiljett. Begrnsningar i rtten att verlta en resa ska alltid tydligt framg av avtalet.
2.2.2. Resenren och den som paketresan verlts till ansvarar solidariskt fr det belopp som terstr att betala fr resan och fr samtliga extra kostnader, som fljer av verltelsen. Hrutver har arrangren rtt till sklig ersttning fr det extraarbete som denne har till fljd av verltelsen.

2.3. ndringar efter avtalets ingende
2.3.1. Resenrens nskeml om ndringar fre avresa
2.3.1.1. Fr ndringar efter avtalets ingende av resans tidpunkt, resml, hotell, resedeltagare etc. har arrangren, utver ersttning fr de faktiska kostnaderna som ndringen medfr, rtt att ta ut en administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande r det ofta inte mjligt att gra ndringar i de avtalade tjnsterna. Detta kan glla fr t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framg av avtalet. Resenren har vid ndringar drfr inte rtt till terbetalning av den del av paketresans pris som utgrs av kostnaden fr dessa tjnster.

2.3.2. Arrangrens ndringar/instllande fre avresa
2.3.2.1. Om arrangren mste stlla in resan eller om den inte kan genomfras som avtalat, ska resenren snarast mjligt informeras hrom.
2.3.2.2. Detta gller dock inte fr ndringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse fr resenren.
2.3.2.3. Om ndringen medfr att resans ekonomiska vrde blir mindre, har resenren rtt till nedsttning av priset.
2.3.2.4. r de av arrangren gjorda ndringarna i avtalet vsentliga, eller stlls resan in utan att resenren r skuld hrtill, kan han/hon:
- hva avtalet och f tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
- delta i en annan paketresa, om arrangren kan erbjuda detta.
2.3.2.5. Resenren ska, inom sklig tid efter att ha tagit emot meddelande om ndring eller att resan stllts in, underrtta arrangren om sitt val.
2.3.2.6. Har ersttningsresan ett mindre vrde n den ursprungliga paketresan, ska arrangren betala tillbaka prisskillnaden till resenren.

2.3.3 Arrangrens ndringar efter avresa
2.3.3.1. P grund av senare intrffade omstndigheter kan det hnda att arrangren efter avresa inte kan tillhandahlla delar av de avtalade tjnsterna. I sdana fall ska arrangren erbjuda ersttningsarrangemang.
2.3.3.2. Fr vissa paketresor, kan det p grund av dessas speciella karaktr vara svrt att frutse det exakta frloppet. ndrade naturfrhllanden, vgomlggningar, politiska hndelser m.m. kan medfra att arrangren tvingas gra ndringar i resplanen. Arrangren ska i sdana fall om mjligt erbjuda resenren ersttningsarrangemang. Om ndringen medfr en frsmring fr resenren kan denne ha rtt till skadestnd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om ndringar i de avtalade tjnsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror p omstndigheter utanfr arrangrens kontroll, som denne inte skligen kunde frvntas ha rknat med nr avtalet ingicks och vilkas fljder inte denne heller skligen kunde ha undvikit eller vervunnit, har resenren inte rtt till skadestnd. Om ndringar beror p underleverantr som arrangren har anlitat r arrangren fri frn skadestndsskyldighet endast om det beror p en omstndighet utanfr underleverantrens kontroll.

3. Avtalets upphrande
3.1. Resenrens avbestllning av paketresan allmnna bestmmelser
3.1.1. Resenrens avbestllning av resa ska ske p stt som anges i avtalet. Om inte annat framgr ska uppsgningen ske skriftligen.
3.1.2. Resenren har rtt att avbestlla resa. Vid resenrens avbestllning har arrangren rtt att f ersttning fr de kostnader som arrangren drabbas av till fljd av avbestllningen.

Arrangren kan i sina kompletterande villkor ange skliga standardiserade avbestllningsavgifter p grundval av tidpunkten fr avbestllningen.

Om det inte finns ngra standardiserade uppsgningsavgifter, har resenren rtt att f tillbaka paketresans pris med avdrag fr sdana kostnader som arrangren ska betala. Arrangren ska p begran av resenren skriftligen redovisa hur kostnaderna berknats.

3.2. Resenrens och arrangrens rtt att frntrda avtalet p grund av force majeure
3.2.1. Svl arrangren som resenren har rtt att frntrda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande fr parterna, p eller i nrheten av resmlet eller utefter den planerade frdvgen intrffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande hndelse, som vsentligt pverkar resans genomfrande eller frhllandena p resmlet vid den tidpunkt d resan ska genomfras. Om resenren eller arrangren frntrder avtalet med std av denna bestmmelse, har resenren rtt att f tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangren frntrder avtalet med std av denna bestmmelse, har resenren inte rtt till skadestnd.
3.2.2. Bedmningen av om en hndelse ska anses utgra en sdan hndelse som anges i 3.2.1., ska gras med beaktande av officiella uttalanden frn svenska och internationella myndigheter. En avrdan av Utrikesdepartementet frn resor till det aktuella resmlet ska anses som en sdan hndelse.
3.2.3. Resenren har inte rtt att avbestlla med std av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingende knde till att sdan ingripande hndelse, som avses i denna punkt, frelg eller om hndelsen var allmnt knd.
3.2.4. Om resenren inte har rtt att avbestlla resan med std av 3.2.1 men nd avbestller, gller avbestllningsreglerna i punkt 3.1.
3.2.5. Fr rundresor gller, att resenren endast har rtt att avbestlla sdan del av paketresan som berrs av den ingripande hndelsen. Om denna del av paketresan utgr en vsentlig del av paketresan, har dock resenren rtt att avbestlla hela resan.

3.3. Avbestllningsskydd och avbestllningsfrskring
3.3.1. Om resenren trffat avtal om avbestllningsskydd eller avbestllningsfrskring, kan resan avbestllas i enlighet med de villkor som gller fr avbestllningsskyddet eller avbestllningsfrskringen.

4. Fel och brister
4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjnsterna, ska resenren omgende, efter att han/hon mrkt eller borde ha mrkt felet, reklamera till researrangren, dennes representant eller till den underleverantr, som felet angr, fr att ge arrangren mjlighet att avhjlpa felet. Reklamation ska om mjligt ske p resmlet.
4.1.2. Resenren ska om mjligt frskra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangren eller dennes underleverantr p plats.
4.1.3. Resenren fr inte beropa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sgs ovan.
4.1.4. Krav p skadestnd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framfras till researrangren.
4.1.5. Framfrs krav p grund av fel i de avtalade tjnsterna senare n tv mnader frn den tidpunkt, d resenren mrkte eller borde ha mrkt felet, anses resenren ha mist rtten att beropa felet.

4.2. Avhjlpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangren att avhjlpa felet, kan resenren inte krva prisavdrag eller hva avtalet, frutsatt att avhjlpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller vsentlig nackdel fr resenren.
4.2.2. Resenren ska alltid i mjligaste mn begrnsa skada.

5. Begrnsningar i arrangrens ersttningsansvar
5.1. Arrangrens ansvar fr krav p grund av skada eller fel r begrnsat till vid var tid gllande beloppsgrnser, som framgr av Warszawa- och Montrealkonventionerna (fr luftfart) och Atenkonventionen (fr transport p sj- och vattenvgar). Arrangrens ansvar kan drfr inte verstiga det, som gller fr den eller de underleverantrer, som har det direkta ansvaret fr den bristflliga tjnsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar fr transportens korrekta genomfrande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-frordning 889/2002, EU-frordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstende medfr att resenren vid frsenat, frlorat eller skadat bagage i frsta hand ska reklamera till och stlla sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska stllas s snart hndelserna kommer till resenren knnedom.

Frlust- eller skadeanmlan ska om mjligt gras p ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprttas.

5.4. Arrangren ansvarar inte fr mediciner, eventuella vrdefreml ssom kamera, kontanter, smycken m.m., som frvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en srskild frskring fr stldbegrliga freml. Srskild deklaration ska i sdana fall gras direkt till flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska srskilt uppmrksammas, att flygbolag ofta har inbrdes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. Fr att underltta fr resenren vid klagoml och besvr har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rtt att sjlv vlja, om kravet ska stllas till det flygbolag som str p resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utfr transporten (det transporterande).

6. Tvister
6.1. Parterna br frska lsa tvist som gller tolkningen eller tillmpningen av avtalet genom frhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prvas av Allmnna reklamationsnmnden eller av allmn domstol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyrfreningen och r skyddade av upphovsrtt. Villkoren fr endast anvndas av medlemmar i Svenska Resebyrfreningen.

Vrt att veta

Vi reserverar oss fr ev. fel i katalogen och p internet.
Vi reserverar oss fr ev. prishjningar, brnsletillgg och eller valutandringar.

Vi tar hjlp av cookies fr att tillhandahlla vra tjnster. Genom att anvnda vra tjnster godknner du att vi anvnder cookies.

X
Menu Search

Islandia AB

Hollndargatan 21B
S-111 60 Stockholm
Sverige

Tel: 08-545 215 60
Fax: 08-545 215 61
islandia@islandia.se

ppet:
m-fr 09:00-17:00

Fr akuta renden utanfr kontorstid ring:
Tel: 0702 88 6757