Resevillkor

Islandias regler fr paketresor

Bokning och betalning:Boka din resa hos Islandia eller hos din resebyr. Du fr en bekrftelse och betalar en mnad innan avresa. Vi tar 1500 i anmlningsavgift p nya bokningar till Island. Du kan betala in p plus- och bankgiro eller med kort.Nr resan r betald skickas frdhandlingarna till dig.

Avbestllningsskydd:Avbestllningsskydd kostar 7% av din resa och gller vid avbokning p.g.a. sjukdom (ven covid-19) eller olycksfall fram till avresa mot lkarintyg.

OBS! Resefrskring ingr inte. Det rekommenderar vi att du har under resan.Ta kontakt med ditt frskringsbolag. Resefrskring ingr ibland i din hemfrskring eller nr du betalar resan med kort. Ta kontakt med ditt kortfretag eller bank fr mer information.Hr bestller du EU-kortet (det europeiska sjukfrskringskortet). Det ger dig rtt till sjukvrd i andra EU/EES-lnder .

Avbokning innan avresa p resor till Island.

  • Vid avbokning eller ombokning tidigare n 30 dagar fr avresa, ingen kostnad*
  • Avbokar du senare n 30 dagar innan avresa , ingen terbetalning

Vi fljer UDs rekommendationer samt paketreselagen.

*Gller ej flygbiljetter i paketen, flygbolagets regler gller.

Srskilda villkor gller vid gruppbokning av 8 personer eller fler >>

SVENSKA RESEBYRFRENINGENS VILLKOR FR PAKETRESOR
Fljande villkor reglerar avtalsfrhllandet mellan researrangr, som r medlem i Svenska Resebyrfreningen (i det fljande arrangren), och resenr vid kp av paketresa. Utver dessa villkor kan arrangren ven uppstlla kompletterande villkor.

ALLMNNA RESEVILLKOR FR PAKETRESOR

Fr resan gller Svenska resebyr- och arrangrsfreningens (SRF) allmnna villkor verenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangrens srskilda villkor, som r angivna nedan. De srskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangren har rtt att tillmpa srskilda villkor som avviker frn de allmnna, om tillmpningen av srskilda villkor r motiverade av resans speciella karaktr, speciella bestmmelser om transportsttet (ssom boknings- och frsljningsvillkor fr reguljra flyg), avvikande inkvarteringsvillkor p grund av resans speciella karaktr eller speciella omstndigheter p resmlet. De srskilda villkoren fr inte strida mot lagen om paketresor till nackdel fr resenren.

De allmnna och srskilda villkoren r en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande fr parterna nr arrangren skriftligen bekrftat resenrens bestllning om inte annat avtalats. Arrangren ska bekrfta resenrens bestllning utan drjsml. ngerrtt gller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenr r den person i vars namn avtalet har trffats. Huvudresenren anges frst i frdhandlingarna eller p annat tydligt stt. Huvudresenren r betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ndringar och eventuell avbestllning mste ske av huvudresenren. Undantag kan gras om huvudresenren blir allvarligt sjuk och inte kan genomfra ndringen eller avbokningen. Huvudresenren ansvarar fr att frse arrangren med korrekta bokningsuppgifter fr vriga resenrer som omfattas av avtalet. Eventuell terbetalning sker till huvudresenren.

1.3Om resenren r under 18 r och reser utan mlsman mste detta uppges vid bokningstillfllet. Vissa resor kan krva ldersgrns som kan vara hgre n 18 r. Information lmnas vid bokningstillfllet.

1.4 Tiderna fr avresa och hemresa i bokningsbekrftelsen r preliminra. Arrangren ska snarast och om mjligt senast 20 dagar fre avresan precisera de avgngstider som ska glla fr resan.

1.5 Arrangren ska lmna allmn information om vad som gller i frga om pass och visum.

1.6 Arrangren ska lmna allmn information om hlsobestmmelser fr resmlet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingr i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillflle med de tjnster som ingr i paketresan eller om dessa slts tillsammans med vriga tjnster fr ett totalpris

1.8 Eventuella nskeml eller srskilda tjnster p resenrens begran ingr i avtalet endast om dessa uttryckligen bekrftats skriftligen av arrangren.

1.9 Resenren r skyldig att kontrollera bokningsbekrftelsen/resehandlingarna s snart de erhllits och att alla uppgifter stmmer inklusive att namn r rttstavade och verensstmmer med passet. Eventuella felaktigheter mste ptalas snarast. Arrangren frbehller sig rtten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden fr att rtta felaktiga uppgifter jmte en sklig ersttning fr det merarbete som rttelsen medfr. Om felaktighet beror p arrangren eller ngon denne anlitat, ska rttelse ske utan kostnad fr resenren.

1.10 Huvudresenren ska omgende meddela arrangren eventuella ndringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse fr arrangrens mjligheter att kontakta resenren.

1.11 Fr vissa resor krvs ett minsta deltagarantal fr att resan ska kunna genomfras. Resenren ska i s fall f tydlig information om detta senast vid bokningstillfllet.

1.12 Om flygbiljetter r en del av paketresan, ska dessa anvndas i korrekt ordningsfljd. Resenren kan sledes inte anvnda endast en hemresebiljett nr bde tur och retur bokats eller endast en del av en flygstrcka. Utnyttjas inte biljetten frn start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges p ett sdant stt att hela resans pris tydligt framgr. Priset ska omfatta alla i avtalet ingende tjnster samt obligatoriska tillgg, skatter och avgifter.

2.2 Resenren ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgr av avtalet.

2.3 Arrangren fr i samband med bokningsbekrftelsen ta ut en frsta delbetalning (anmlningsavgift). Anmlningsavgiften ska vara sklig i frhllande till resans pris och omstndigheterna i vrigt.

2.4 Om resenren inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangren rtt att hva avtalet och ta ut sklig ersttning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgr, r resans pris baserat p inkvartering fr tv personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering fr endast en person i dubbelrum eller strre rum avsett fr fler boende n en, har arrangren rtt att ta ut en tillggsavgift.

2.6 Arrangren r vidare skyldig att informera resenren om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENRENS RTT TILL NDRING OCH AVBESTLLNING

3.1 Resenren har rtt att ndra avtalet om arrangren medger detta. ndringar i avtalet kan medfra tillkommande kostnader fr resenren frn arrangren eller annan.

3.2 Resenren har rtt att avbestlla resa. Arrangren frbehller sig rtten att begra ersttning av resenren fr de kostnader som arrangren drabbas av till fljd av avbestllningen.

Arrangren kan uppstlla skliga standardiserade avbestllningsavgifter baserade p tidpunkten fr avbestllningen. Om arrangren inte har uppstllt ngra standardiserade avbestllningsavgifter, har arrangren rtt till en sklig avbestllningsavgift.

4. RESENRENS RTT ATT VERLTA AVTALET

4.1 Resenren fr verlta avtalet till ngon som uppfyller alla villkor fr att f delta i resan. Ett sdant villkor kan t.ex. vara att transportfretag eller annan som arrangren anlitat enligt gllande regler ska godta byte av resenr. Resenren mste i sklig tid fre avresan underrtta arrangren eller terfrsljaren om verltelsen. Underrttelse som gjorts senast sju dagar fre avresa anses alltid ha gjorts i sklig tid.

4.2 Arrangren fr ta ut en sklig avgift fr verltelsen. Avgiften fr inte verstiga kostnaderna som verltelsen medfr fr arrangren. Arrangren ska visa hur kostnaden berknats.

4.3 verltaren och frvrvaren r solidariskt ansvariga gentemot arrangren eller terfrsljaren fr allt vad som terstr att betala fr resan och fr de extra kostnader som verltelsen medfr.

5. NDRINGAR FRE AVRESAN

5.1 ndring av avtalsvillkor

Arrangren har rtt att gra ndringar i avtalet frutsatt att arrangren informerar resenren om ndringen p ett klart, begripligt och tydligt stt p ett varaktigt medium. Om ndringen r obetydlig, till exempel mindre ndringar av flygtider, har resenren inte rtt till prisavdrag eller skadestnd. Vid vsentliga ndringar av resan ska resenren, om mjligt, erbjudas en alternativ resa eller rtt att sga upp avtalet utan avbestllningsavgift.

5.2 ndring av priset

5.2.1 Arrangren fr hja priset fr resan om hjningen beror p ndringar i brnslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris fr hjas med ett belopp som motsvarar resenrens andel av den kostnadskning som arrangren drabbas av. Rtt till prishjning freligger endast om kostnadskningen sammanlagt verstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska snkas om arrangrens kostnader, av skl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangren fr vid prissnkning gra avdrag fr faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangren ska s snart som mjligt underrtta resenren om prisfrndringarna. Underrttelsen ska innehlla en motivering till ndringen och en utrkning.

5.2.5 Priset fr inte hjas och behver inte heller snkas under de sista 20 dagarna fre den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangren kan i sina srskilda villkor avst frn rtten att hja priset enligt 5.2.1. I s fall behver arrangren inte heller snka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenrens rtt att sga upp avtalet utan avbestllningsavgift

5.3.1 Om resenren vill sga upp avtalet p grund av en vsentlig ndring, t.ex. om priset hjs med mer n 8% av paketresans totalpris, mste resenren meddela arrangren att avtalet sgs upp inom en av researrangren angiven sklig tid frn det att arrangren informerade resenren om ndringen. Gr resenren inte det blir resenren bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sgs upp ska arrangren utan ondigt drjsml och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp terbetala hela resans pris.

5.4 Arrangrens och resenrens rtt att sga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinra hndelser

5.4.1 Bde arrangren och resenren har rtt att sga upp avtalet om genomfrandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmlet vsentligen pverkas av oundvikliga och extraordinra hndelser p resmlet eller i dess omedelbara nrhet. Med oundvikliga och extraordinra omstndigheter avses till exempel allvarliga skerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenren har i sdana fall rtt att sga upp avtalet utan att betala ngon avbestllningsavgift. Om arrangren sger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenren inte rtt till skadestnd. Resenren har i sdana fall rtt till full terbetalning p det stt som fljer av 5.3.2.

5.4.2 Resenren har inte rtt att sga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinra hndelserna var allmnt knda vid tidpunkten nr avtalet ingicks.

5.4.2 Resenren har inte rtt att sga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinra hndelserna var allmnt knda vid tidpunkten nr avtalet ingicks.

5.4.3 Fr att utreda om hndelsen r av sdan allvarlig karaktr som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rdfrgas. Frn och med 14 dagar innan avresa r en gllande avrdan frn UD grund fr uppsgning om avrdan omfattar tidpunkten fr resenrens resa. En gllande avrdan frn UD ska ocks anses utgra grund fr uppsgning om det i annat fall str klart att de omstndigheter som ligger till grund fr avrdan pverkar eller kommer att pverka resmlet vid tidpunkten fr resenrens resa.

6. ARRANGRENS ANSVAR FR PAKETRESANS GENOMFRANDE

6.1 Bristande genomfrande

Om en resetjnst inte genomfrs enligt avtalet ska arrangren avhjlpa felet inom sklig tid. Arrangren r dock inte skyldig att avhjlpa felet om det r omjligt eller om avhjlpandet skulle medfra oproportionerliga kostnader. Om arrangren inte avhjlper felet kan resenren ha rtt till prisavdrag och skadestnd.

6.2 Vsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en vsentlig del av de avtalade tjnsterna inte kan tillhandahllas, ska arrangren om mjligt ordna likvrdiga eller minst likvrdiga alternativ utan extra kostnad fr resenren. Kan arrangren inte erbjuda detta, fr arrangren erbjuda alternativ av lgre kvalitet i frening med skligt prisavdrag. Resenren fr endast avvisa sdana alternativ om dessa inte kan anses vara jmfrbara med dem som skulle tillhandahllits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skligt.

6.2.2 Kan arrangren inte erbjuda ngot alternativ eller om resenren har rtt att avvisa sdana alternativ enligt 6.2.1., kan resenren ha rtt till prisavdrag och skadestnd.

6.2.3 Vid fel som vsentligen pverkar genomfrandet av paketresan och som arrangren inte har avhjlpt inom sklig tid fr resenren sga upp avtalet och kan ven ha rtt till prisavdrag och skadestnd.

6.2.4 Kan arrangren inte erbjuda ngot alternativ eller om resenren har rtt att avvisa sdana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenren har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenren rtt till likvrdig hemtransport utan ondigt drjsml och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenren befinner sig p resmlet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTND

7.1 Prisavdrag utgr inte om arrangren kan visa att felet beror p resenren.

7.2 Resenren har inte rtt till skadestnd om arrangren visar att felet beror p resenren eller p tredje part som saknar anknytning till tillhandahllandet av resetjnster som ingr i paketresan, eller om felet beror p oundvikliga och extraordinra hndelser.

7.3 Om felet beror p ngon som arrangren har anlitat, r arrangren fri frn skadestndsansvar enligt dessa resevillkor endast om ocks den som arrangren har anlitat skulle vara fri enligt den bestmmelsen. Detsamma gller om felet beror p ngon annan i ett tidigare led.

7.4 Rtt till skadestnd p grund av att arrangren stllt in resan freligger inte om arrangren visar att frre personer n ett i avtalet angivet minimiantal anmlt sig till resan och resenren inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrttas om att resan stllts in.

Meddelande om att en resa stlls in ska lmnas senast

  • 20 dagar fre avresa om resan varar lngre n 6 dagar
  • 7 dagar fre avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare n 2 dagar

7.5 Skadestnd enligt dessa villkor omfattar ersttning fr ren frmgenhetsskada, personskada och sakskada. Resenren r skyldig att i mjligaste mn begrnsa skadan.

7.6 Om inte annan begrnsning fljer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning r arrangrens ansvar fr skada begrnsad till tre gnger paketresans pris. Denna begrnsning gller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppstligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenren fr endast beropa fel i de avtalade tjnsterna om denne inom sklig tid efter det att denne mrkt eller bort mrka felet underrttar arrangren eller terfrsljaren om felet. Detta ska ske snarast och om mjligt p resmlet. Vid faststllande av eventuellt prisavdrag eller ersttning fr skador beaktas den tidpunkt d resenren reklamerat om ett sdant meddelande hade inneburit att arrangren kunde ha avhjlpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 fr resenren beropa fel om arrangren eller terfrsljaren har handlat grovt vrdslst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangrens anvisningar

Resenren r skyldig att flja de anvisningar fr resans genomfrande som lmnas av reseledaren eller av annan person som arrangren anlitar. Resenren r skyldig att respektera de ordningsregler som gller fr resan och p resmlet och upptrda s att medresenrer eller andra inte strs. Om resenren p ett vsentligt stt bryter mot detta, kan arrangren hva avtalet utan att resenren har rtt till ersttning eller terbetalning.

9.2 Resenrens ansvar fr skada

Resenren r ansvarig fr eventuellt skadestnd i anledning av skada som resenren genom vrdslshet vllar arrangren.

9.3 Resenrens ansvar fr formaliteter

9.3.1 Resenren r sjlv ansvarig fr att iaktta ndvndiga formaliteter fr resans genomfrande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och frskring.

9.3.2 Resenren ska fr samtliga i paketresan ingende transporttjnster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning frn arrangren eller transportren.

9.3.3 Resenren r sjlv ansvarig fr alla kostnader som uppkommer p grund av brister i nmnda formaliteter, till exempel hemtransport till fljd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information frn arrangren eller terfrsljaren.

9.3.4 Resenren ansvarar fr att ta del av information som tillhandahllits av arrangren.

9.4 Avvikande frn arrangemanget

Resenr som efter det att resan pbrjats avviker frn arrangemanget r skyldig att meddela detta till arrangren eller dennes representant.

10. ARRANGRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHLLA ASSISTANS

Om resenren befinner sig i svrigheter under resan r arrangren skyldig att utan ondigt drjsml ge lmplig hjlp. Sdan hjlp kan till exempel vara information om hlso- och sjukvrdstjnster, lokala myndigheter och konsulrt std. Arrangren har rtt att ta ut en sklig avgift fr sdan hjlp om situationen orsakats uppstligen eller av oaktsamhet frn resenrens sida.

11. TVISTLSNING

Parterna br frska lsa tvist som gller tolkningen eller tillmpningen av avtalet p egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prvas av Allmnna reklamationsnmnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmn domstol. En tvist kan ven prvas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyrfreningen och r skyddade av upphovsrtt. Villkoren fr endast anvndas av medlemmar i Svenska Resebyrfreningen.

Vrt att veta

Vi reserverar oss fr ev. fel i katalogen och p internet.
Vi reserverar oss fr ev. prishjningar, brnsletillgg och eller valutandringar.

Vi tar hjlp av cookies fr att tillhandahlla vra tjnster. Genom att anvnda vra tjnster godknner du att vi anvnder cookies.

X
Menu Search

Islandia AB

Hollndargatan 27 (endast bokade besk)
S-113 59 Stockholm
Sverige

Tel: 08-545 215 60
E-post:islandia@islandia.se

ppet:
Mndag-fredag: 09:00-17:00

Fr akuta renden utanfr kontorstid ring:
Tel: 0702 88 6757